Flexibele infrastructuur

 

Lakkerij De Bruyn beschikt over een  productiehal 

van 3700 m2. Hierin zijn verschillende 

productielijnen gehuisvest, met telkens 

verschillende specificaties. 

Dat maakt dat De Bruyn snel kan inspelen op 

veranderende  noden bij zijn klanten.

 • Eigen labo met proefspuitcabine

 • Straalcabines

 • 4 spuitcabines voor onderdelen tot 12 meter lengte

 • 4 ovens tot 270 °C

 • Automatische ontvettingsunits

 • Verwarmde flash-off zone

 • Railsysteem 4-12 m, tot 500 kg

 • Power & Free-systeem max. 3 m, tot 300 kg met verfrobots

 • Power & Free-systeem max. 1.5 m, tot 1000 kg met verfrobots

 • Brede ervaring met verschillende grondstoffen

 

Flexible infrastructure

 

Lakkerij De Bruyn has a production works area that 

extends over 3700 m2. This is where the  various 

production lines are located, each with a different 

set of specifications. This means that De Bruyn is 

able to anticipate and take full advantage of the 

changing needs of its customers.

 • In house lab with test spray booth

 • Grit blasting booth: 10 metres

 • 4 spray-painting booths for items up to 12 metres in length

 • 4 ovens up to 270 °C

 • Automatic degreasing units

 • Heated flash-off zone

 • Rail system 4-12 metres, up to 500 kg

 • Power & Free system max. 3 metres, up to 300 kg with paint robots

 • Power & Free system max. 1.5 metres, up to 1000 kg with paint robots

 • Wide range of experience with various raw materials