Stralen

Een goede voorbereiding is allesbepalend voor het kwalitatieve eindresultaat. Onze ervaren medewerkers in de straalcabine weten op een veilige en efficiënte manier alle mogelijke constructies tot een lengte van 10 m en breedte tot 4 m vakkundig van alle vervuiling, corrosie en restlagen te ontdoen. We passen het straalmateriaal aan aan uw basismateriaal en eisen. We bepalen het niveau aan stralen afhankelijk van de volgende behandeling die het stuk zal ondergaan :

  • lichtjes aanstralen of wapperen (voor al voorbehandeld materiaal),

  • schoonstralen tot SA 2.5 (bij niet voorbehandeld te lakken materiaal)

  • helemaal blankstralen tot SA3 (voor metalliseren)

 

Blasting

A good preparation determines almost the full quality of the endresult of the process. Our experienced employees in our blasting unit are removing in a safe and efficient way all dirt, corrosion and other layers from your metal structures up to 10 m long and 4 m wide. We adapt the blasting material to your needs and base materials.  We determine the needed blasting level depending on the next processing step of your piece :

  • lichtly blasting (for already prepared pieces)

  • Clean blasting until SA2.5 (for un prepared to be coated material)

  • Blank blasing until SA3 (for metallisation)